Lyrics

Home Lyrics

[Lyrics] Tekno – Choko

MC Galaxy – Ohaa

LYRICS: MC Galaxy – Ohaa

Lyrics: Burna Boy – Ye

Lyrics: Burna Boy – Ye